Wznawiamy rozgrywki!!!

Uprzejmie informujemy, że w uzgodnieniu z przedstawicielami drużyn rozgrywki MBM Invest ALBa POSiR zostają wznowione. XV ostatnia kolejka rundy zasadniczej zostanie rozegrana w piątek 11.09.2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, które weszło w życie 25 lipca br., w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może uczestniczyć nie więcej niż 250 osób jednocześnie, z wyłączeniem obsługi wydarzenia.
Podczas wydarzeń lub zajęć sportowych publiczność może zająć nie więcej niż 50% miejsc dla niej przewidzianych. Zasady zajmowania miejsc na obiektach sportowych:
  • co drugie miejsce na widowni;
  • w rzędach naprzemiennie;
  • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.
Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:
  • z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
UWAGA! Na terenie obiektów sportowych widz musi:
  • zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie;
  • zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.