Podziękowania

Amatorska Liga Basketu pragnie złożyć serdeczne podziękowania Panu Radosławowi Piesiewiczowi, Prezesowi Zarządu Polskiej Ligi Koszykówki S.A., za wsparcie w organizacji oraz objęcie honorowym patronatem Wielkiego Finału XXII edycji ALBy.
Dziękujemy!!!